2 - 30 mars
Uppsalas Fria Teater presenterar åter igen vår bejublade föreställning om den holländske målaren Vincent van Gogh. Läs mer
lördag 6 april 2024

Grupputställning

Möt konst från 19 svenska och internationella konstnärer som alla arbetar med sina direkta eller indirekta erfarenheter av krig. Läs mer
lördag 4 maj 2024

gustaf broms

Köttinspektion 4 maj -19 maj 2024 gustaf arbetar i gränslandet performance-rörlig bild-installation. Köttinspektionen blir en plats att försöka se glappen, som då ett tillstånd övergår i ett annat, som hur allting bär sin motsatts. Glappet mellan att vara natur, som i en kropp, och att vara intellekt. Vad är språket bortom dualism? ......då gränser mellan varelser och miljö blir alltmer diffus..... Läs mer