”Polari Speaking Sex” av Marcus Baldemar

Well cum you black market queens, blob queens, fruits, donas, bitches, bulls, beans and bibis!
How bona to varda your dolly eeks!
We would like you to sit down, relaxed and with open opals, so that you can see us, all tray of us. Let us
show you how it’s done. It might be too much but worth it. (It could be yours if you flipped it and reversed it).
Show us all the pots in your cupboard, open wide, so that you can receive the bold.
We want you to lean in and honestly cackle about what you’d like to do to us. But ssshhhh, you need to
whisper, Betty Bracelets might hear us… so that we can feel like the only dish you’d ever eat, the chosen minge to wash you off your sins.
We’d like you to sit there, and receive (lall). Take in all that is us. From our plates of meat to our bijou
bagadgas and our bona vardering minges, from our foofs to the top of our fortuni heads.
Alamo, and no flies! Savvy?
Nanti Polari! Lily Law! Gardy loo!

Polari var ett hemligt språk som talades bland homosexuella i Storbritannien från början av 1900-talet fram till slutet av 1960-talet. Polari möjliggjorde för queers att kommunicera mer riskfritt med varandra i en tid då risken för arrestering, utpressning och fysiskt våld var stor. Detta språk, fyllt av camp, sexuella insinuationer och sarkasm förhöjde också i sitt format en känsla av att vara del av en exklusiv grupp. Polari Speaking Sex behandlar språk både som en väg till gemenskap och säkerhet, men också som en säker plats i sig; en hemlig form av kommunikation som verktyg för att uttrycka, dela och utföra queer glädje, queer njutning, queer intimitet och queer erotik i offentligheten.
Uttrycket speaking sex är lånat av Anh Vo; koreograf, dansare och teoretiker baserad i New York. Hen skapar danser och skriver om pornografi och queera relationer, om varande och form, om identitet och abstraktion, om historia och dess koloniala verklighet.

Marcus arbete involverar rörelse och text. I sin praktik vill Marcus hitta eller skapa samband mellan den poetiska/politiska kroppen och det poetiska/politiska språket. Författaren av boken Stone Butch Blues, Leslie Feinstein, skrev en gång gender is the poetry we make of the language we are taught. I Polari Speaking Sex blir även rörelsen och koreografin ett förkroppsligande av den poesin vi skapar utifrån det språk vi lär oss.

Idé och koreografi: Marcus Baldemar
Skapad tillsammans med: Viktoria Andersson, Mariana Suikkanen Gomes, Daniel Åkerström Steen, Pyo Soon Caroline Byström, Adam Seid Tahir och Anh Vo.
På scen: Marcus Baldemar, Viktoria Andersson, Mariana Suikkanen Gomes.
Scenografi, kostym, mask och ljus: Daniel Åkerström Steen
Samproduktion: MDT, Riksteatern Dans, Köttinspektionen, turnéslingan Tre Scener, MDT, Atalante och Dansstationen.
Residens: MDT, Riksteatern, Konstnärsnämnden

Söndagen den 12 september kl 18.00
Fri entré men förbokning krävs.
Boka plats genom att skicka ett mail till info@kottinspektionen-dans.se