14 - 30 augusti 2020

Anastasia Savinova

En utställning med foto, video och objekt. "I denna utställning arbetar jag med frågor som rör sammankopplingen mellan olika organismer och vårt sköra ekosystemet. Jag intresserat mig för hur allt flätas ihop och hur vi kan uppstå som en del av något större. Vad betyder det att leva tillsammans i konstant utbyte av energi och fysisk materia? Mellan det mänskliga och med det icke mänskliga, de andra." Läs mer
19-20 september 2020

En uppländsk dokumentärmusikal

Alla sjunger sin egen historia. Varje ord är sant. Läs mer
28 okt - 1 nov 2020

av Henry James

välkomna till en klassisk spökhistoria bearbetad för två skådespelare Läs mer