Söndag 21 juni 2020
"I have had a most rare vision. I had a dream, past the wit of man to say what dream it was… The eye of man hath not heard, the ear of man hath not seen, man's hand is not able to taste, his tongue to conceive, nor his heart to report, what my dream was." Shakespeare's A Midsummer Night's Dream Läs mer
19-20 september 2020

En uppländsk dokumentärmusikal

Alla sjunger sin egen historia. Varje ord är sant. Läs mer
14 - 30 augusti 2020

Anastasia Savinova

En utställning med foto, video och objekt. "I denna utställning arbetar jag med frågor som rör sammankopplingen mellan olika organismer och vårt sköra ekosystemet. Jag intresserat mig för hur allt flätas ihop och hur vi kan uppstå som en del av något större. Vad betyder det att leva tillsammans i konstant utbyte av energi och fysisk materia? Mellan det mänskliga och med det icke mänskliga, de andra." Läs mer
14 - 30 augusti 2020
The Cologne-based artists Julia Dick and katharinajej have been working together as a duo under the moniker katze und krieg since 2007. Their interventions have been realized in German-speaking countries as well as internationally. At Köttinspektionen katze und krieg are showing a selection of documentation videos of their performance work and on a wide screen. On the course of the opening weekend a limited group of visitors is allowed to take place of the interim showing of their new performance playing around. Läs mer