23-27 april 2024

Möte mellan fyra konstnärer

Residens mellan två konstnärer från Gävle och två konstnärer från Uppsala. Läs mer
lördag 4 maj 2024

gustav broms

Köttinspektion 4 maj -19 maj 2024 gustaf arbetar i gränslandet performance-rörlig bild-installation. Köttinspektionen blir en plats att försöka se glappen, som då ett tillstånd övergår i ett annat, som hur allting bär sin motsatts. Glappet mellan att vara natur, som i en kropp, och att vara intellekt. Vad är språket bortom dualism? ......då gränser mellan varelser och miljö blir alltmer diffus..... Läs mer