Circles #4

En heldag med föreställningar, workshops, tidningsrelease och singalong karaoke

Vi är oerhört stolta över att kunna bjuda in till denna heldag på Köttinspektionen, som på olika sätt fokuserar röst, språk, dans och text. Dagen börjar med öppna workshops där relationen mellan textläsning och koreografi undersöks, som en avslutande del av vår serie “koreograferade läsecirklar”. Alla som vill kan delta utan förberedelse. Resten av dagens fantastiska program har kuraterats av Ellen Söderhult, som har bjudit in en mängd konstnärer och koreografer som presenterar tre olika verk, en release för det senaste numret av tidningen THIS CONTAINER, och i slutet av dagen bjuds vi alla in till en singalong karaoke!

Utförlig information om programmet:

12.00 – 14.00
Koreograferad läsecirkel med Chloe Chignell.
“Att lyssna till undersidan: dikter som läcker” är ett format för lyssnande och skrivande; det använder tre dikter som vi lyssnar på, på två sätt; först efter en fråga, och sedan efter ett svar. Vi använder denna diskursiva struktur för att lyssna tillsammans, för att skriva till och mellan varandra, med dikten som vår diskurs. Vi kan trassla in oss i våra egna förståelser, genom dikterna öppnar vi ett landskap av ord, med varje fråga ett nytt hål och med varje svar en ny yta.
Workshopen hålls på engelska. Läs mer om workhopen här: http://kottinspektionen-dans.se/wp-content/uploads/pdf/Workshop-med-Chlo...

14.30 – 16.30
Koreograferad läsecirkel med Anna Bontha:
Vi gör en gränslöst tillåtande men också överdrivet strängt systematisk läsning av en text (som förslag en inspirerad av balett men egentligen vilken text som helst). Såsom varje system satt i bruk finns det dock en del rum att röra sig runt i (bildligt och bokstavligt talat) rum för tolkning, så även i detta fall; skapa glidningar, tveksamheter, eller om man vill förstärka och förtydliga. En godtycklig kodning av tecknens innebörd används under cirkeln för att kunna generera en slags ” instant choreography”. Man är välkommen upp på golvet, eller att vara med och läsa (ett ord eller flera, högt, lågt mumlande, snabbt, långsamt och allt däremellan, med emfas eller utan, med känsla eller utan) Man är också välkommen att bara sitta med och lyssna och se.

16.45 – 17.00
Presentation och release för tidningen THIS CONTAINER och samarbetet med thecarrierbag festival. Under dagen kommer en ny upplaga av THIS CONTAINER att släppas, och tidigare nummer finnas tillgängliga att läsa. För det senaste numret kommer Emilia Gasiorek och Sandra Liaklev Andersson vara gästredaktörer tillsammans med huvudredaktörerna av THIS CONTAINER: Chloe Chignell, Ellen Söderhult och Maia Means.
Läs mer om releasen av det senaste numret av THIS CONTAINER här:
http://kottinspektionen-dans.se/wp-content/uploads/pdf/THIS-CONTAINER-en...
Hemsida:
https://thiscontainerzine.wordpress.com/

17.00 – 17.50
”SHANE ET AL.” (Pilot)
Av och med Ellen Söderhult, Anna Haglund, Oda Brekke, Eliisa Erävalo, Lisa Schåman, Lisen Pousette, Cathryn Humpreys och Corinne Mustonen.
Koreografi: Ellen Söderhult. Scenografi: Tove Dreiman.

Kören har en historia av att backa upp en solist, men att sjunga i kör kan också vara att tillfälligt hänge sig åt att vara en del av en kollektiv protagonist. Körsång och kör-dans kan till och med fungera som ett kamouflerande av det individuella jaget, lätta bördan av att sälja, förbättra och förverkliga sitt jag, slippa ”vara sig själv” eller idéer om vad ett jag ska vara som normaliserats. Shane et al. är ett utforskande koreografiskt projekt som genom ensembledans och körsång föreslår kören som hjältefigur och kollektiv protagonist, samt hjälten som den som föreslår eller visar på en annan verklighet där andra relationer, beteenden och narrativ frodas. Med kören som en tillfällig sång- och dansgrupp kommer polyfoniska danser och koreografisk sång undersökas, studeras och aktiveras. Istället för den etymologiska betydelsen av koreografi, att “skriva kören” (choreo – kören: i Antik mening både sång- och dansgrupp) vill projektet undersöka (det påhittade) “choreo-studium”: att studera genom att praktisera dansande och körsjungande, att läsa danser/rörelsematerial eller låtar/“sångmaterial” som en kör. Studera föreslås som en gemenskapsupplevelse, och kunskapande som en kollektiv aktivitet grundad i praktiserande. Dans och sång undersöks som gruppkroppsliga uttryck.

18.20 – 18.50
”one for all, all for one”
Af Emilia Gasiorek og Sandra Liaklev Andersen

’one for all, all for one ' er et arbejde, der beskæftiger sig med måder at sameksistere, være sammen og relatere til vores omgivelser og hinanden på. Det er en feministisk undersøgelse i måder at erhverve viden på uden at skabe hierarkier og måder at dele magt på tværs af (a) symmetriske strukturer. Vi arbejder med at lede sammen, praksisser som man ikke kan gøre alene, og symmetri i og mellem kroppe, såvel som i beslutningsprocesser. Vi betragter (a) symmetri som et forhold til opfattelse og perspektiv, hvor to sider bekræfter hinanden og relaterer til en konstrueret kerne. Vi ønsker at præsentere blødhed i henhold til mindre binære forståelser af aktiv og passiv. Vi tror på blødhed som en bæredygtig og stærk kraft og udforsker dette gennem tekstur, lydniveau og virtuositetsniveau.

Då Emilia och Sandra kommer från Danmark har vi valt att låta deras text finnas på danska här. För den som hellre läser på engelska, finns en engelsk version här: http://kottinspektionen-dans.se/en/

19.00 – 19.30
”I Don't Have a Title Anymore, 2.0 Köttis edition” av och med Vanessa Virta

”I Don't Have a Title Anymore, 2.0 Köttis edition”, är en föreställning baserad på Vanessa Virtas undersökning av rappmusik i en konstmiljö. Föreställningen kommer ur en institutionell kontext i den priviligerade västerländska världen och tar sig an uppsamlade frustrationer i den kontexten. Köttis 2.0 edition är en vidareutvecklad version av föreställningen, formad av Vanessas erfarenhet av att dö och komma tillbaka till livet eller ett hjärtstopp.

19.30 – 20.30
Singalong karaoke. Köttinspektionen bjuder på dryck och snacks.

För mer info och biografier för alla konstnärer se Köttinspektionen Dans hemsida:
http://kottinspektionen-dans.se/program/circles-4-ellen-soderhult-med-ga...

Söndagen den 3 december 2017

12.00 – 14.00 Öppen workshop

14.30 – 16.30 Öppen workshop

16.45 –17.00 Presentation och release för tidningen THIS CONTAINER

17.00 – 17.50 Föreställningen ”SHANE ET AL” (Pilot)

18.20 – 18.50 Föreställningen ”one for all, all for one”

19.00 – 19.30 Föreställningen ”I Don't Have a Title Anymore 2.0 Köttis edition”

19.30 – 20.30 Singalong karaoke

Ingen förbokning. Det bjuds på fika i pauserna. Välkomna!