Filmkväll - Hira Nabi

I samband med vår pågående utställning bjuder vi in till en filmkväll på Köttinspektionen.

Det kommer att finnas bra filmer, pop-corn och en liten presentation. Kom och titta på två filmer av regissören Hira Nabi:

1. "El Retorno" (2016)
Spain, Colombia, Pakistan
12 min
Språk: Spanska, engelska undertexter.

En taxichaufför accepterar att köra en okänd man runt i en stad som mannen aldrig har besökt. Deras korta resa ger mannen en ny destination.

2. "All that Perishes at the Edge of Land" (2019)
Pakistan
30 min
Språk: Urdu, engelska undertexter

Vi ser hur containerskeppet Ocean Master anländer till Pakistan. Fartyg från hela världen kommer till skeppsbrytargården Gadani för att skrotas. Arbetet är både farligt och lågavlönat. Medan skeppet plockas isär bit för bit reflekterar arbetarna kring de familjer och hembyar som de tvingats lämna.
______________________________________________

In connection with our ongoing exhibition, we invite you to a film-night at Köttinspektionen. There will be good films, popcorn and a short presentation.
Come and watch two films by director Hira Nabi:

1. "El Retorno" (2016)
Spain, Colombia, Pakistan
12 min
Language: Spanish, English subtitles.

A taxi driver agrees to drive an unknown man around a city the man has never visited. Their short journey gives the man a new destination.

2. "All that Perishes at the Edge of Land" (2019)
Pakistan
30 min
Language: Urdu, English subtitles

We see how the container ship Ocean Master arrives in Pakistan. Ships from all over the world come to the Gadani shipbreaking yard to be scrapped. The work is both dangerous and low-paid. As the ship is dismantled piece by piece, the workers reflect on the families and villages they have been forced to leave behind.

** Filmkväll (bio pop-corn) är ett nytt program som syftar till att ge utrymme för konst och film. Filmerna kommer att anknyta till vårt utställningsprogram.

30 nov kl. 18.30

Filmkväll (bio pop-corn)
2 filmer av Hira Nabi

________

30 Nov 18:30

Film night
2 films of Hire Nabi