Konsten och Makten

Seminarium

17 april kl.18.00
Köttinspektionen ordnar tisdag 17 april kl 18 ett panelsamtal på temat Konsten och makten mellan curator Karina Karaeva, Moskva, museiintendent Darya Kamyshnikova, Moscow Museum of Modern Art, och chefen för Uppsala konstmuseum Daniel Werkmäster. Moderator: Magnus Dahnberg, Stockholms universitet. Samtalet förs på svenska med tolkning från ryska.

Seminariet behandlar olika aspekter på förhållandet mellan konst och samhällsmakt och sker i anslutning till den pågående utställningen Om jag bara kunde. Arrangemanget sker i samarbete mellan Köttinspektionen och Sällskapet för studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien.

Med stöd för Internationellt kulturutbyte
från Konstnärsnämnden/Iaspis

Seminarium
17 april kl.18.00

Deltagare

Karina Karaeva curator
Daria Kamyshnikiva Moscow Museum of Modern Art
Daniel Werkmäster Uppsala konstmuseum

Moderator

Magnus Dahnberg Stockholms Universitet

Med stöd för Internationellt kulturutbyte
från Konstnärsnämnden/Iaspis