A Longer Table

“If you are more fortunate than others, it’s better to build a longer table than a taller fence.” –Anonymous

Köttinspektionen presenterar stolt: A Longer Table, en processinriktad utställning kurerad av Heather Jones och Sally Müller, i samarbete med konstnärerna Ami Kohara och Erik Sjödin.
Tillsammans undersöker Jones och Müller begreppet gästfrihet, i samtidskonsten i allmänhet, samt mer specifikt, i lokala konstscener som Köttinspektionen. Mitt i en allt snabbare livsstil, med globala omflyttningar, konflikter kring identitet och tillhörighet, och desperat längtan efter historia, gemenskap och tillhörighet, är detta projekt ett första steg i utforskningen av gästfrihet som koncept. Hur kan det anpassas för samtidskonst och dess relation till sin publik och samhället i helhet? Samarbetsprojektet undersöker frågor som “hur kan konsten existera som en viktig del av samhället”, “hur gemenskap och kontakter kan bildas och stärkas genom konsten” och “hur konsten kan integreras med andra discipliner för att skapa en mer holistisk förståelse av livet på jorden idag”.
Eftersom konstverken bygger på att skapa gemenskap, är även själva utställningen tänkt som "ett besök”, vilket rimmar med idén att konst, och hur den presenteras, måste vara gästvänlig. Så varmt välkomna till utställningen som Jones och Müller har samarbetat med Köttinspektionen och Stockholmsbaserade konstnärerna Ami Kohara och Erik Sjödin, för att skapa. Delta också i: inkluderande workshops, öppna diskussioner och ta en titt på det pågående insamlandet av relaterat forskningsmaterial om gästfrihet från en mängd olika områden. Sammantaget så är detta de idémässiga och praktiska ramarna för utställningen A Longer Table. Samtal om inkludering / uteslutning, tillhörighet, samhället, vårt förhållande till icke-människor, samt eventuella problem med gästfrihet: obehag, missförstånd, kulturella felsteg, olika förväntningar och misslyckanden.

Se pågående research på projektets webbsida: https://alongertableuppsala.tumblr.com/

“If you are more fortunate than others, it’s better to build a longer table than a taller fence.” –Anonymous

Köttinspektionen is proud to present A Longer Table, a generative exhibition curated by Heather Jones and Sally Müller, in collaboration with artists Ami Kohara and Erik Sjödin. Through shared curatorial research, Jones and Müller investigate the notion of hospitality in contemporary art generally, and within the context of a community art space specifically. In the midst of an ever-quickening pace of life, mass global relocation, conflicts around identity and belonging, and frantic searches for history, community and connection, this project is a first step in the exploration of hospitality as a concept and how it might be adapted for contemporary art and its relationship to its audiences and the community at large. Stemming from critical concerns regarding how the arts can exist as a vital part of society, the collaborative project questions how community and connection might be formed and strengthened through the arts, and how the arts might be integrated with other disciplines to form a more holistic understanding of life on earth today. Predicated on the idea that the methodology of the artwork and presentation must also be hospitable, this exhibition is envisioned as an embodiment of the idea of “a visit.” Jones and Müller have worked together with Köttinspektionen and Stockholm-based artists Ami Kohara and Erik Sjödin to create a collaborative exhibition, series of inclusive workshops, open-ended discussions, and an ongoing collection of related research material on hospitality across a wide variety of discourses. Taken together, the conceptual and practical framework of A Longer Table invites conversations about inclusion/exclusion, belonging, community, our relationship to non-human beings, as well as potential problems of hospitality: discomfort, misunderstanding, cultural missteps, varying expectations and failure.

See ongoing research on the project's website: https://alongertableuppsala.tumblr.com/

VERNISSAGE
LÖRDAG 25 MAJ
Invigning 15:00
Öppet 12-16

29 maj 16:00. Panelsamtal om pollinatörer med konstnären Erik Sjödin, Christina Hillheim, Bildlärare på Uppsala Folkhögskola, och Karin Ahrné, forskare på SLU och på svenska artdatabasen.

Lör 1 jun Matlagnings workshop med Ami Kohara och Rossana Mercado Rojas under öppettid

5 juni 18-20:00 Eldsoppa: utflykt med begränsat antal platser, anmäl intresse till heatherirenejones@gmail.com

9 juni Finissage Quis Quose
Fika 16-17, Ljudperformance med Jacek Smolicki 17-17:25

Utställningen pågår till 25 maj - 9 juni 2019
Öppettider:
ons-fre 15-19
helgdagar 12-16