A Longer Table

“If you are more fortunate than others, it’s better to build a longer table than a taller fence.” –Anonymous

Köttinspektionen är stolt över att presentera A Longer Table, en föränderlig utställning
curerad av Heather Jones och Sally Müller, i samarbete med konstnärerna Ami Kohara
och Erik Sjödin.
Tillsammans undersöker Jones och Müller begreppet gästfrihet i samtidskonsten i
allmänhet, och inom ramen för ett lokalt konstutrymme specifikt. Mitt i en allt snabbare
livsstil, globala omflyttningar, konflikter kring identitet och tillhörighet, och
desperat längtan efter historia, gemenskap och tillhörighet är detta projekt ett första
steg i utforskningen av gästfrihet som ett koncept och hur det kan anpassas för
samtidskonst och dess relation till sin publik och samhället som helhet. Gällande frågor
om hur konsten kan existera som en viktig del av samhället, undersöker
samarbetsprojektet hur gemenskap och kopplingar kan bildas och stärkas genom
konsten och hur konsten kan integreras med andra discipliner för att bilda en mer
holistisk förståelse av livet på jorden idag.
Baserad på idén om att konst och hur den presenteras måste vara gästvänlig, är denna
utställningsidé utformad som "ett besök". Jones och Müller har samarbetat med
Köttinspektionen och Stockholmsbaserade konstnärerna Ami Kohara och Erik Sjödin att
skapa en utställning, en serie av inkluderande workshops, öppna diskussioner
och en pågående samling av relaterat forskningsmaterial om gästfrihet över en mängd
olika diskurser.
Sammantaget så är de idémässiga och praktiska ramarna för utställningen A Longer
Table samtal om inkludering / uteslutning, tillhörighet, samhälle, vårt förhållande till
icke-människa, samt eventuella problem med gästfrihet: obehag, missförstånd,
kulturella missförhållanden, varierande förväntningar och misslyckande.

“If you are more fortunate than others, it’s better to build a longer table than a taller fence.” –Anonymous

Köttinspektionen is proud to present A Longer Table, a generative exhibition curated by Heather Jones and Sally Müller, in collaboration with artists Ami Kohara and Erik Sjödin. Through shared curatorial research, Jones and Müller investigate the notion of hospitality in contemporary art generally, and within the context of a community art space specifically. In the midst of an ever-quickening pace of life, mass global relocation, conflicts around identity and belonging, and frantic searches for history, community and connection, this project is a first step in the exploration of hospitality as a concept and how it might be adapted for contemporary art and its relationship to its audiences and the community at large. Stemming from critical concerns regarding how the arts can exist as a vital part of society, the collaborative project questions how community and connection might be formed and strengthened through the arts, and how the arts might be integrated with other disciplines to form a more holistic understanding of life on earth today. Predicated on the idea that the methodology of the artwork and presentation must also be hospitable, this exhibition is envisioned as an embodiment of the idea of “a visit.” Jones and Müller have worked together with Köttinspektionen and Stockholm-based artists Ami Kohara and Erik Sjödin to create a collaborative exhibition, series of inclusive workshops, open-ended discussions, and an ongoing collection of related research material on hospitality across a wide variety of discourses. Taken together, the conceptual and practical framework of A Longer Table invites conversations about inclusion/exclusion, belonging, community, our relationship to non-human beings, as well as potential problems of hospitality: discomfort, misunderstanding, cultural missteps, varying expectations and failure.

VERNISSAGE
LÖRDAG 25 MAJ
Invigning 15:00
Öppet 12-16

WORKSHOP / PANELSAMTAL
29 maj 18-20:00 Fire Soup excursion with artists Erik Sjödin och Ami Kohara
5 juni 18-20:00 Fire Soup excursion with artists Erik Sjödin och Ami Kohara

1 or 2 juni Cooking workshop with Ami Kohara and Rose Mercado

9 juni Finissage Quis Quose
Fika 16-17, Performance med Jacek Smolicki 17-17:25

Utställningen pågår till 25 maj - 9 juni 2019
Öppettider:
ons-fre 15:19
lör-sön 12-16