The lost and found project: HOME

The lost and found project: HOME är en tolkning av Sunessons hembygd i Norra Uppland i form av en live performance. I ett försök att re-kontextualisera stolta bruksorts-miljöer, tårtbufféer och vajande flaggor vrakar Sunesson bland gammalt överblivet ljudskräp inspelat av henne själv under de senaste 15 åren – i hopp om att via alternativa verkligheter och ljudflöden ta steget närmare svaret på frågan: Vad är det egentligen som pågår?

Biografi:
Jenny Sunesson är en konstnär som ofta använder konkret ljud i sitt arbete. Hon verkar inom områden som field recording, konceptuell text- och ljudkonst, elektroakustisk komposition, dokumentär och video. Hon arbetar med platsen som scen för sitt arbete där verkliga och påhittade karaktärer och urartade stereotyper samsas kring den perifera historien om nutidssamhällets maktstrukturer, sociala och tekniska utanförskap.

ENG/
The lost and found project: HOME is a micro story, an interpretation and a critique against Sunesson herself and her home in the North of Uppland, shaped as a life performance. In an attempt to re-contextualise its proud industrial heritage, cake buffés and hoisted flags Sunesson rummages through her old leftover recordings – hoping to find an alternative reality and take a step closer to the real question: What is really going on?

Biography:
Jenny Sunesson (b. 1973) is a Swedish artist and writer working with concrete sound. Her practice ranges from field recording and conceptual sound art to electroacoustic composition and documentary. Sunesson stages real life for her dark, tragic and comical work where invented characters along with derogated stereotypes are used to investigate alternate stories of hierarchic and normative power structure in our society.

Vi är väldigt glada att kunna presentera Jenny Sunesson: "The lost and found project: HOME", till den fjärde Quisquose söndagen med experimentell musik på Köttinspektionen.

Entré: 40 kr

Tider:
Utställningen Try to fold space into corner är öppen 12-16
Hembakat fika till salu kl 16-17 (cash eller swish)
Konsert ca kl 17-17.30
Fika mera och prata med ljudkonstnären kl 17.30-18.00

Välkomna!