Lotta Lampa med Nya Ögon och Öron.

Samtal och Konsert.

Vi bjuder in till att uppleva Lotta Lampas utställning "Blod svett och tårar" genom en experimentell guidad visning och en konsert. Utställningen har skapats av konstnären och formgivaren Lotta Lampa, men vi har bjudit in Kolbeinn Karlsson och Veronica Hejdelind som kan ta oss genom Lotta Lampas arbete i ett samtal, kommentera hennes praktik men också lägga till sin egen synvinkel och utveckla hur de uppfattar Lotta Lampas arbete utifrån sina olika bakgrunder och erfarenheter. Inte nog med det, dessutom har vi Louise Magnusson på plats som använder sig av egenkonstruerade instrument samt sammansättningar av lågteknologisk utrustning som både kan styras och leva sitt eget liv. I högtalarna hörs rytmer, röster från fjärran radio samt svårtämjd rundgång igenom material som trä och metall, material och energi med tydliga paralleller till Lotta Lampas arbete. Fika kommer finnas för dem som är sugna på hela programmet.

Kolbeinn Karlsson (1982) är utbildad på serieskolan i Malmö. Han arbetar främst med teckning och performancekonst, då gärna med en närhet till seriemediet. Han är även aktiv som serietecknare och illustratör. 2017 gjorde han verket "Badhusdagbok” som en del av SL’s projekt konstväxlingar, och 2020 gjorde han det offentliga verket ”I Månskenet dansar vi med monstren” på Klostergatan i Uppsala.

Veronica Hejdelind, har en bakgrund som konstvetare. Idag driver hon tillsammans med journalisten Dan Hallemar, HallemarHejdelind. De arbetar med frågor som rör städer, konst, det byggda och samhället och berättelserna som springer ur det. Hon har tidigare arbetat som publik chef ArkDes och intendent på Nationalmuseum.

Louise Magnusson (f.1983).Uppväxt i Piteå, bosatt i både Göteborg och Piteå. Har bland annat studerat komposition vid Högskolan för Scen och musik i Göteborg, idégestaltning med inriktning ljudkonst vid Göteborgs Konstskola samt kulturstudier vid Göteborgs universitet.


Bringing eyes, words and music into Lotta Lampas exhibition.

We start off with an experimental guided visit through the exhibition "Blod svett och tårar", which shows the work of the artist and designer Lotta Lampa at Köttinspektionen. During the visit, Kolbeinn Karlsson and Veronica Hejdelind would guide us through the work of Lotta Lampa, commenting on her practice but also adding their own vision and elaborating on how they connect with Lottas work from their creative backgrounds and experiences. We also invited Louise Magnusson who uses self-constructed instruments and assemblies of low-tech equipment that can both be controlled and take on a life of their own. Rhythms, voices from a distant radio and a hard-to-tame feedbacks traveling through materials such as wood and metal, materials and energy with parallels to Lotta Lampa's work. Coffee will be available for those who are hungry for the whole program.

Kolbeinn Karlsson (1982) is educated at "serieskolan" in Malmö. He mainly works with drawing and performance art, preferably with a closeness to the comic medium. He is also active as a cartoonist and illustrator. In 2017 he made the work "Bath house diary" as part of SL's project art exchanges, and in 2020 he made the public work "In the moonlight we dance with the monsters" on Klostergatan in Uppsala.

Veronica Hejdelind, has a background as an art historian. Today, together with the journalist Dan Hallemar, she runs HallemarHejdelind. They work with issues related to cities, art, the built and society and the stories that spring from it. She has previously worked as public director of ArkDes and curator at the National Museum.

Louise Magnusson (b.1983). Raised in Piteå, living in both Gothenburg and Piteå. Has, among other things, studied composition at the University of Theater and Music in Gothenburg, idea generation with a specialization in sound art at the Gothenburg School of Art and cultural studies at the University of Gothenburg.

Med stöd av Uppsala Kommuns Kulturnämnd och Statens Konstråd.

Lotta Lampas utställning:
12.00-15.30

Kolbeinn och Veronicas
samtal om utställningen:
15.30-16.00

Fika:
16.00-17.00

Konsert av Louise Magnusson:
17.00-17.20

Eftersnack:
17.20-18.00