OPEN CALL FOR CURATORS

Köttinspektionen Konst jobbar med externa curatorer under 2019. Välkommen med din ansökan senast den 13 januari 2019. Ansökan ska innehålla: koncept, deltagare och budget (som ej överstiger 50 000 kr). Projektperiod: 13/5-11/6 2019. Utställningen pågår: 18/5-9/11 2019. Maila och be om att få en projektbeskrivning: opencallcurator@gmail.com

ÖPPET HUS 4:e december 2018 kl 18:00-19:00 Välkomna till Köttinspektionen, vi kommer presentera huset och ge information till er som planerar att ansöka till Open Call 2019. Det pågår en utställning som vi visar hur vi byggt, men vi tar även en noggrannare titt på lokalen. Ni får möjlighet att se vad det finns för utrustning, teknik och annat som ger er inspiration till ett sammanställa en ansökan. Nedan finns bilder och en ritning av lokalerna.

Köttinspektionen Art works with external curators in 2019. Welcome to apply by January 13, 2019. The application must contain: concept, participants and budget (not exceeding 50,000 kr). The project starts: May 13 and ends June 11 2019. The exhibition period is May 18 - June 9, 2019. For more information, e-mail: opencallcurator@gmail.com

OPEN HOUSE December 4th 2018 at: 18:00-19:00 Welcome to Köttinspektionen, we will present the house and provide information for those of you who are planning to apply for the Open Call 2019. We will show you the on-going exhibition, but we also take a closer look at the space. You will have the opportunity to see the equipment and technology that are available, but also other things that will inspire you to compile an application. Take a look below at the pictures and the blue print.

OPEN CALL FOR CURATORS

Senaste ansökningsdatum
Den 13 januari 2019

DATUM:
Byggstart fr o m: 13/5-19
Utställningsperiod: 18/5-9/6 2019
Nedmontering t o m: 11/6-19
---------------------------------------

Application deadline
January 13, 2019

DATES
Hanging exhibition from: 13/5-19
Exhibition period: 18/5-9/6 2019
Demolish/cleaning until:11/6-19
----------------------------------------

For more info email:
opencallcurator@gmail.com