OPEN CALL FOR CURATORS

Köttinspektionen Konst jobbar med externa curatorer under 2019. Välkommen med din ansökan senast den 13 januari 2019. Ansökan ska innehålla: koncept, deltagare och budget (som ej överstiger 50 000 kr). Utställningsperioden är 18 maj-9 juni 2019. För mer information maila opencallcurator@gmail.com.

Köttinspektionen Art works with external curators in 2019. Welcome to apply by January 13, 2019. The application must contain: concept, participant and budget (not exceeding 50,000 kr). Exhibition period is May 18 - June 9, 2019. For more information, email opencallcurator@gmail.com.

OPEN CALL FOR CURATORS

Senaste ansökningsdatum:
Den 13 januari 2019

Utställningsperiod som ansökningen gäller:
Den 18 maj - 9 juni 2019

Deadline:
January 13, 2019

Exhibition period:
May 18 to June 9, 2019