Residens Gävle-Uppsala

Möte mellan fyra konstnärer

I januari förra året inbjöds Köttinspektionen konst/haka till ett stimulerande och generöst residens i ateljéföreningen Gaffels kollektivverkstäder i Gävle. Nu fortsätter utbytet och två konstnärer från Ateljéföreningen Gaffel respektive konstföreningen CANA inbjuds till ett residens tillsammans med två konstnärer från Uppsala. De kommer att samverka under en vecka och presenterar processen och resultatet fredag 17.30 i ett öppet samtal.

Medverkande konstnärer:

Ann-Catrin Olsson, Gävle
Marie Lindgren, Gävle
Mireia Rocher, Uppsala
Henny Linn Kjellberg, Uppsala

Kort presentation av respektive konstnärsskap.

Ann-Catrin Olsson
Via skulptur, installation och fotografi undersöker jag funktionsmaterial och deras status, historiskt och i vår samtid. Det som intresserar mig är materialens direkta och långsiktiga påverkan på hur vi känner inför den mänskliga kroppen och dess rörelsemönster.

Marie Lindgren
I min praktik undersöker jag hur hantverksmässiga metoder muterar material till uttolkare av verkligheten. Tankar kring begreppen ritual, besvärjelse och profetia finns med i pågående arbete.

Mireia Rocher
Jag är en historieberättare. Jag är intresserad av de hinder som begränsar ett totalt förhållningssätt till språk, känslor eller sinnen. Jag väljer enkla material för att ta upp teman som utanförskap, tillhörighet och styrkan som ligger i sårbarhet.

Henny Linn Kjellberg
Jag arbetar huvudsakligen med skulptur, installation, utställningar och rumslig gestaltning. Mitt arbete har under många år varit konceptuellt men materialbaserat och tar spjärn mot tematik som platser, gränser, historia, arkitektur, och natur. Ibland rör jag mig från det brända materialet och arbetat mer temporärt med obränd eller flytande lera, och ofta i kombination med andra material. Det rituella inslaget i arbetet med leran har alltid varit viktigt för mig, det repetitiva, handens rörelser, fingeravtrycken som lämnats på det brända materialet. Samtidigt har jag alltid strävat efter att verken tar spjärn mot eller interagerar med platsen de visas på. Att de existerar i ett sammanhang".

RESIDENSVISNING

Fredag 26 april kl.17.30