Residensvisning

Som en av ledarna för Köttinspektionen Dans har Tove Salmgren arbetat i Köttinspektionens lokaler under kortare ”mikro-residens”, vid tillfällen när lokalerna annars skulle stått tomma.
Den 21 sept låter hon arbetsprocessen (dansen) möta en publik.

Med paradoxen som koreografisk startpunkt tar arbetsprocessen spjärn från en enkel princip; att undfly impulsen att positionera och projicera arbetet genom att beskriva det i text. I en tid då konst ofta villkoras eller värderas genom sin förmåga (eller oförmåga) att utmana nutida samhällsproblem, fungerar den omgärdande texten om sig själv som statusmarkör då den har förmågan att situera sig inom viss diskurs. Tove vill undersöka en ny slags studiopraktik (ny för henne själv) med koreografiska metoder och element, om möjligt fritt från samtidens uppmaning att verbalisera och kommunicera vad hon håller på med, och vad hon vill uppnå med det.

Läs mer: http://kottinspektionen-dans.se/program/tove-salmgren-visning/

Fredag 21 september
18.00