Revolve Performance Art Days


Revolve Performance Art Days är en ny festival för performancekonst i Uppsala med fokus på konstformens specifika förmåga att verka i ett här och nu. Festivalen vill samla och lyfta fram en rikedom av uttryck och konstnärliga strategier som har det efemära gemensamt, och som kan utmana, berika och motsäga varandra. 14 internationellt verksamma konstnärer och grupper är inbjudna och festivalen förflyttar sig mellan platser av olika karaktär.

Revolve presenterar performancekonst som med mod och lekfullhet utmanar sitt eget medium och dess politik. Programmet har ett mångfasetterat innehåll. Här diskuteras vad det innebär att vara människa ur en social och existentiell aspekt. I starka visuella och konceptuella verk ryms politiska perspektiv såväl som eufori och eskapism.

För fullständigt program: uppsalakonstmuseum.se

Festivalen organiseras av Köttinspektionen Dans, Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala Konstmuseum samt Gustav Broms i samarbete med Royal Collage of Art i London. Med stöd från Uppsala kommuns kulturnämnd, Kultur och bildning Landstinget i Uppsala län och Sensus. I samarbete med Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.

http://kottinspektionen-dans.se/

11 maj
18.00 “Speaking with your mouth full” av Moa Franzén
19.00 “I pray to the turtles, I want your IBAN melody baby” av Marie Gavois & Michel Klöfkorn
14 maj
18.00 “The Disengaged Free Jazz Orchestra” av Kajsa Wadhia & Maria Stiernborg
19.00 “I pretend that you speak” av Tove Salmgren
20.00 “How to carry white men no 3/Brown woman carrying white men/Big Mamas Last Lullaby......” av Cecilia Germain
21.00 “The Ring” av May Woodhouse