"RUDY"

Ellen Söderhult

Under sommarens residens 2016, gästar verket ”Rudy” Köttinspektionen, en föreställning som uppstår genom att individuell och gemensam lust till dans och rörelse tas tillvara, och erkänns. Denna gång med Minna Berglund, Chloë Chignell, Anna-Karin Domfors, Anna Bontha, Elise Sjöberg, Ellen Söderhult, Gry Tingskog, Lisa Schåman, Lisen Ellard och Vanessa Virta. ”Rudy” har samproducerats med Weld i Stockholm där den hade sin premiär under våren, då med en ännu större grupp dansare.

Tänk om vi förskjuter frågan från “vem vill jag vara” till “vad för slags liv vill jag leva med andra?“ / Judith Butler

Utifrån en förståelse för dans som en pågående förhandling mellan historiska, kollektiva och individuella vanor, normer och begär, framstod Butlers fråga som en viktig, omöjlig men inspirerande utgångspunkt för en dans av många. Det blev tydligt att ta hand om, hänge sig åt och stötta förslag och idéer, samt att fylla verbet “följa” med agens var viktigt. I en önskan om att förstå vilka normer och vilken ideologi dansföreställningen håller som format, började det med ett ifrågasättande inte av hur dans tar form, utan utifrån vilka anledningar och vad dess potentiella syften kan vara. Det, utifrån ambitionen att inte ta något syfte för givet.

I den här föreställningen återupplivas individuella danshistorier, -drömmar och -minnen, för att kollidera med andras och konstituera en ny helhet. Tagna ut ur sina kontexter utgör de separata danserna en helhet som bär eller föreslår andra betydelser, förståelser och upplevelser. Utifrån en syn på kreativitet som kollektiv och konst som något mer än produktionen av artefakter föreslår RUDY en lugn stund där empati, omtanke, följande, stöttande, upprepande och imitation anses vara oumbärliga aspekter av konst.

Dans: Minna Berglund, Chloë Chignell, Anna-Karin Domfors, Anna Bontha, Elise Sjöberg, Ellen Söderhult, Gry Tingskog, Lisa Schåman, Lisen Ellard och Vanessa Virta.
Koreografi: Lisa Nilsson, Alex Nagy, Jilda Hallin, Elise Brewer, Oda Brekke, Emma Strandsäter, Susanna Ujanen, Tiia Kasurinen, Hampus Bergenheim, Max Wallmeier, Minna Berglund, Chloë Chignell, Anna-Karin Domfors, Anna Bontha, Elise Sjöberg, Ellen Söderhult, Gry Tingskog, Lisa Schåman, Lisen Ellard och Vanessa Virta.
Text: Anna Bontha.
Koncept och regi: Ellen Söderhult.
Tack till Weld.
Bild: Ellen Söderhult

http://kottinspektionen-dans.se/

RUDY

Ellen Söderhult

13 juli 19.00