Sunday Circles #4

ROSALIND GOLDBERG är baserad i Berlin med rötter från såväl Norge som Sverige. Hennes senaste arbete MIT har visats vid ett flertal festivaler och scener runt om i Europa, bland annat vid Impulstanz festivalen i Wien, under öppningen av den 56e Venedig Biennalen vid side-track eventet PPP-72h. Arbetet var nominerat till priset Prix Jardin d’ Europe.

I Jump with me! möter du tre personer som enbart existerar genom hoppet. Deras manér och kroppar är formade av hoppet. De tänker när de hoppar. De pratar genom hoppet. Deras sånger sjungs när de hoppar. Känslorna hoppar. I kort, hoppet är deras livlina. Jump with me! utgår från enkelheten och aktiviteten i hoppet. Det är en rörelse alla kan relatera till och många har en relation till: alla kan inte hoppa men alla vet vad ett hopp är. Med hoppet försöker vi distansera relationer från deras vanemässiga representation – att bokstavligen hoppa ur dess gängse göranden och låtanden.

14.00 - 16.00 Öppen läsecirkel som låter textläsning och koreografi mötas. Vad är läsning i grupp för ett slags görande? Hur kan vi läsa tillsammans? Denna gång med koreografen Sandra Lolax. Ingen förberedelse krävs. 17.00 - 18.00 ”Jump with me!” Fri entré.
Mer information finns på www.kottinspektionen-dans.se

Sunday Circles #4

14.00 - 16.00

Koreograferad läsecirkel med Sandra Lolax

17.00 - 18.00

Internationellt dansgästspel Jump with me! av Rosalind Goldberg