Sunday Circles #5

STINA NYBERG

Koreograferad läsecirkel, kl 14.00–16.00

En koreograferad läsecirkel är ett undersökande av hur metoder för dans kan möta metoder för läsning i grupp.

Vi föreslår att läsa tillsammans kan vara att dansa tillsammans, och hur vi dansar struktureras av en koreograf för varje tillfälle. Koreografen väljer text, metoder och format för experimentet efter sina egna konstnärliga intressen. Att delta i en koreograferad läsecirkel innebär att samtidigt fråga sig vad en sådan händelse är och kan vara. Vi deltar alla med vår nyfikenhet, våra kroppar, våra öron, vår röst, vår blick och våra tankar. Alla som vill är välkomna att delta, inga förberedelser krävs. Det är alltid möjligt att delta som åskådare/lyssnare/vittne eller som läsare/dansare.

Cirklarna leds på svenska eller engelska. Som deltagare är du välkommen att använda det språk du känner dig mest bekväm med. Vi hjälps åt att översätta när det behövs.

GÄSTFÖRESTÄLLNING PÅ KÖTTINSPEKTIONENS SCEN

kl. 17.00 - 17.45
”Exampel”
Solot har beskrivits som en pedagogisk inblick i den samtida dansen, då den tar avstamp i dansens historia men också verkar platsspecifikt och flätar samman platsens historia med dansens. Denna gång ges vi möjlighet att lära mer om Köttinspektionen.

Zoë Poluch undersöker i sitt danssolo EXAMPLE om det är möjligt att skapa dans som är tidlös. Hur skulle den dansen se ut, smaka, kännas? Det börjar i mörkret och sedan tar Poluch med oss på en resa i imaginära och fiktiva landskap. Koreografimaterialet kommer från flera koreografer från olika generationer, länder och estetiker.
Koreografi och dans: Zoë Poluch.
Med material från Chrisander Brun, Moriah Evans, Kim Hiorthoy, Nadja Hjorton, Anders Jacobson, Martin Kilvady, Anna Koch, Efva Lilja, Stina Nyberg, Tilman O’Donnell, Halla Ólafsdóttir, Rasmus Ölme, Chrysa Parkinson, Juli Reinartz, Petra Sabisch, Mårten Spångberg, Jens Strandberg och Uri Turkenich.

www.kottinspektionen-dans.se

Sunday Circles #5

13 november
14.00 – 16.00
Koreograferad läsecirkel med Stina Nyberg
17.00 - 17.45
Soloföreställningen EXAMPLE av och med Zoë Poluch