The Talk about The Talk Talk

Seoulbaserade Young Hae Chang Heavy Industries ställde ut på Köttinspektionen covidvåren 2021 och gjorde då en performance som de kallar "The Talk Talk". Då vi inte kunde visa den för så många, på grund av restriktionerna, vill vi ta igen detta och bjuda våra besökare på en helkväll med film, fika och musik. Först har vi fixat fika (till självkostnadspris), sedan tittar vi på filmen, åtföljt av en paneldiskussion om konstnärsrollen med Johanna Uddén, Fredrik Strid, John Rasimus och Anna-Karin Brus, som alla fyra är verksamma som curators och konstnärer i olika omfattning. Slutligen avslutar vi kvällen med mingel och mys till tonerna av god musik, så länge vi orkar. Varmt Välkomna!

Lördag 23 oktober 2021

Program:

17:00
Fika

18:00
Visning av filmen: The Talk Talk
(obs filmen är på engelska)

18:30
Samtal om The Talk Talk med:
Johanna Uddén, Fredrik Strid,
John Rasimus och Anna-Karin Brus.

19:00
Musik, mys och mingel.