There Might Be Corners But the Center is On the Move

PART 3

Helén Svensson (SE), Ella Tahkolahti (FI), Nikki Jääskeläinen (FI) och Anna Nyberg (SE)

Gruppen består av fyra bildkonstnärer som har inlett ett samarbete där de skapar en serie platsspecifika utställningar runt om i Finland och Sverige. Utställningsarbetet inleddes med en Artist in residens på Köttinspektionen i augusti (2022) med en veckas förstudier och arbete inför höstens delmoment; There might be corners but the center is on the move, part 3.

Konstnärerna har var för sig arbetat med frågor om rumslighet i sina konstnärskap. Av slump har de deltagit i grupputställningar och bekantat sig för varandra och fattat intresse. De har dragit sig till varandra för att de har liknande idéer och sett att de på olika sätt har förmågan att ta in rummet i läsningen av konstverket. De kompletterar och hittar resonans i varandras sätt att närma sig rummets beskaffenheter. Medan en arbetar på ett intuitivt och fysiskt sätt är en annan metodisk och exakt i sitt
tillvägagångssätt. En fokuserar på betraktarens perspektiv och roll i en installation medan den
fjärde försöker kartlägga själen i rummet.

"Vi är intresserade av att se hur vi tillsammans kan förtydliga och samtidigt upplösa rumsligheter.
Hur våra olika bildspråk kan ställa en mångfasetterad fråga om imaginära rum? Tillsammans lyfter vi
högre, borrar djupare, komplicerar bilden mer, men är trots det väl förankrade/fokuserade i samma
utgångspunkt. Intentionen är att låta konst möta konst, vi vill skapa ett samtal ut i rummet.
Det är en cirkulär process där det ena leder till det andra, där vi bygger vidare på den andres konstnärliga uttalande.
Vissa delar av utställningen är befintliga solitära verk men flera verk skapas tillfälligt i rummet. Alla påståenden blir lika viktiga för helheten och det större sammanhanget.
Det finns kanske hörn men mitten är i rörelse.
Vart slutar och börjar rummet? Och behöver allt benämnas med ord för att finnas? "
/ Konstnärerna; Svensson, Tahkolahti, Jääskeläinen och Nyberg 2022

VERNISSAGE
29 oktober 2022
Invigning 14:00

Utställningsperiod 29 okt - 13 nov
Öppet
ons-fre kl 15:00-18:00
lör-sön kl 12:00-16:00