VÅRA HUNDAR/ILLUSIONISM AND DOGS

Tova Gerge och Britta Kiessling visar material ur en alldeles ny och pågående process genom en koreografisk och rumslig undersökning av människors relationer till (fantasi-)hundar. De intresserar sig för hunden och hussen-matten, inte så mycket som en faktiskt hund/husse, utan som identifikationspunkt, berättelse och projektionsyta. De intresserar sig också för synkronicitet, flock, aggression och oförutsägbarhet.
Efter två veckors residens på Köttinspektionen vill de dela med sig av arbetet och möta andra röster.

Redovisningen pågår max en halvtimme. Efteråt finns möjlighet att stanna och byta några ord om ni vill.

TOVA GERGE OCH BRITTA KIESSLING

Tova Gerge och Britta Kiessling har tidigare arbetat med disciplin, makt och polaritet på olika sätt, men också med relationer, ömhet och kärlek: kort sagt, praktiker där dubbelheten i att vara nära andra blir synlig. Inom ramen för residenset tar de dessa teman vidare genom en koreografisk och rumslig undersökning av människors relationer till (fantasi-)hundar. De intresserar sig för hunden och hussen-matten, inte så mycket som en faktiskt hund/husse, utan som identifikationspunkt, berättelse och projektionsyta. Om arbetsprocessen och pandemin tillåter kommer det bli en residensvisning i slutet av perioden, mer om detta uppdateras närmare juni.

RESIDENS GENOM OPEN CALL

Vi som driver Köttinspektionen Dans har sedan 2016 presenterat och upplåtit lokalen till en mängd konstnärliga praktiker, föreställningar och interventioner som på olika sätt experimenterar med dans och koreografi som konstform, politik, relation. I juni 2021, erbjuds ett residens till dansare eller koreograf, enskild eller grupp, vilket har utsetts genom öppen utlysning.
Efter vårens open call togs beslutet att bjuda Tova Gerge och Britta Kiessling till residens på Köttinspektionen i juni 2021. Årets urvalsprocess premierade ett arbete som befinner sig i ett experimentellt skede, som introducerar en ny bekantskap till Köttinspektionen, och som passar och kan dra nytta av lokalens specifika förutsättningar.

Fredag 11 juni kl 19.00
Residensredovisning av Våra hundar/Illusionism and Dogs
MAILA för att boka plats: kottinspektionen@gmail.com
Fri entré. Avboka om ni inte kan komma.
Vi följer pandemirestriktionerna och kommer att vara en liten grupp som håller avstånd.